Locul şi data: Cluj, 24 august 2019
Ora startului: 10:00
Distanţe: 1 km, 4 km şi 10 km individual
 1. Prezentul regulament de concurs (în cele ce urmează: Regulament) se referă la CONCURSUL DE ALERGARE DONATON-ZCMC din data de 24 august 2019, al cărui organizator principal este Asociaţia Clujul Comoară (în cele ce urmează: Organizator). Organizatorul a elaborat Regulamentul în vederea derulării neperturbate a concursului, a informării Concurenţilor şi a desfăşurării curselor în condiţii de sportivitate şi într-un cadru reglementar.
 2. Organizatorul anunţa concursul de alergare pe trei distanţe 1,8; 5 şi 10 km pe rutele desemnate de către acesta. Participarea la concurs este condiţionată în mod obligatoriu de plata taxei de participare, precum şi acceptarea şi semnarea Declaraţiei de asumare a răspunderii. Nu există o limită inferioară de vârstă, dar în cazul Concurenţilor cu vârsta sub 18 ani participarea la concurs este condiţionată în mod obligatoriu de depunerea Declaraţiei de acord parental şi a Declaraţiei de asumare a răspunderii împreună cu formularul de participare.
 1. Date generale. Vă rugăm, citiţi această secţiune cu atenţie!
 2. Orele se pot modifica în funcţie de condiţiile meteorologice şi cele de la faţa locului!
 3. Numărul participanţilor la eveniment este limitat. Ordinea prelucrării formularelor de înregistrare este cea a prelucrării tranzacţiilor bancare. În cazul în care plata vreunui concurent va fi procesată după atingerea efectivului de concurenţi prevăzut, nu va mai putea fi luată în considerare.
 4. Concurenţii care s-au înregistrat cu anticipaţie vor putea prealua pachetul de start doar personal.
 5. Preluarea pachetelor de start la faţa locului: în data de 23 august, precum şi în data de 24 august, ziua concursului, între orele 08.00 şi 09.30 ???
 6. Participarea la concurs este condiţionată în mod exclusiv de pachetul de start, care v aputea fi preluat în prealabil. Vom anunţa Concurenţii despre locul exact al preluării prin e-mail, dar această informaţie va fi accesabilă şi pe site-ul de internet şi pe pagina de Facebook a concursului. Pachetele de start vor putea fi preluate şi la faţa locului, în data de 24 august, ziua concursului, între orele 08.00 şi 09.30.
 7. Organizatorul va informa Concurenţii despre eventualele schimbări înainte de start, la faţa locului.
 8. Baremul de timpul: 2 ore.
II. Metoda înregistrării Concurenţilor
 1. Organizatorul asigură doar înregistrarea prealabilă a participanţilor.
 2. Prin înregistrare prealabilă se înţelege depunerea formularului de participare completat şi achitarea taxei de participare.
 3. Organizatorul acceptă înregistrarea prealabilă a participanţilor până la data de 22 august 2019; înregistrarea fiind valabilă doar dacă Operatorul de date a primit şi taxa de participare. Înregistrarea este posibilă doar în limita locurilor prevăzute pentru concurs.
 4. Organizatorul asigură un formular de participare online în vederea înregistrării prealabile.
 5. Condiţia participării Concurenţilor cu vârsta sub 18 ani este depunerea Declaraţiei de acord parental împreună cu formularul de participare.
 6. Condiţia sine qua non a participării Concurenţilor cu vârsta peste 18 ani este completarea Declaraţiei de asumare a răspunderii, care se va face electronic, rin intermediul site-ului destinat înregistrării concurenţilor.
 7. În cazul înregistrării online, Organizatorul acceptă în mod automat înregistrarea Concurentului în urma executării de click pe butonul „Înregistrare”; nefiind necesare alte forme de transmitere ale acesteia.
 8. Nu există posibilitatea semnării formularului de participare online, acesta devenind valabil fără semnătură concomitent cu completarea declaraţiei cuprinse în aceasta.

III. Taxa de participare, plata acesteia şi termene

 1. Taxa de participare acoperă în fiecare caz costul pachetului de start.
 2. Nici o modificare ulterioară înregistrării nu este posibilă.
IV. Taxe de participare:
 • Concurenții cu vârsta sub 14 ani: 5 lei în cazul înregistrării anticipate,
 • Concurenţii având vârsta de peste 14 ani: 20 de lei în cazul înregistrării anticipate,
 • Concurenții cu vârsta sub 14 ani: 10 lei în cazul înregistrării la faţa LOCULUI,
 • Concurenţii având vârsta de peste 14 ani: 30 de lei în cazul înregistrării la faţa LOCULUI.

V. Înregistrarea la faţa locului, returnarea banilor şi cazurile de vis maior

 1. În cazul unor condiţii meteorologice drastice, care ar face imposibilă organizarea concursului, Organizatorul va anunţa acest fapt, concursul urmând să fie reprogramat pentru o dată ulterioară. În astfel de cazuri de vis maior, Organizatorul nu este obligat la rambursarea taxelor de participare.
VI. Servicii şi pachete incluse în taxa de participare

Taxa de participare include următoarele servicii şi pachete:

 1. participarea la concursul de alergare
 2. o medalie turnată individual ce comemorează cursa pentru fiecare participant, care ajunge la sosire
 3. asigurarea rutelor curselor (de către poliţie şi poliţia locală),
 4. asigurarea asistenţei medicale,
 5. numărul de concurs,
 6. apă şi băutură izotonică la punctele cu răcoritoare; precum şi băuturi răcoritoare, banane şi alte fructe, respectiv ciocolată şi batoane müsli etc. la sosire.
VII. Organizatorii vor întocmi clasamentul participanţilor pe următoarele grupe de vârstă:

sub 10 ani (grupa I de vârstă)

10-11 ani (grupa a II-a de vârstă)

12-13 ani (grupa a III-a de vârstă)

14-15 ani (grupa a IV-a de vârstă)

16-17 ani (grupa a V-a de vârstă)

18-34 ani (grupa a VI-a de vârstă)

35-54 ani (grupa a VII-a de vârstă)

şi

peste 55 ani (grupa a VIII-a de vârstă).

VIII. Ziua concursului, startul
 1. Organizatorul anunţă cele mai importante evenimente din ziua concursului de alergare după cum urmează:
 2. La ora 08:00 se va deschide centrul de concurs.
 3. La ora 10:00 se vad a startul.
IX. Ruta
 1. Organizatorul a desemnat rute diferite pentru distanţele de 1, 4 şi 10 km.
 2. Organizatorul va marca rutele cu diverse semne şi semnale (tăbliţe, săgeţi, balize etc.) ce ajută Concurenţii în orientare. Deplasarea sigură şi neperturbată prin punctele cu trafic şi intersecţiile rutei va fi asigurată de voluntari, poliţişti şi poliţişti locali.
 3. Organizatorul va amplasa puncte cu răcoritoare la distanţe de 1,5 km în medie de unde Concurenţii îşi vor putea lua băuturi răcoritoare.
 4. Organizatorul va verifica parcurgerea rutei de către Concurenţi în mai multe puncte.
X. Publicarea informaţiilor, ţinerea legăturii, informaţii despre concurs
 1. Organizatorul publică informaţiile despre concursul de alergare pe site-urile de internet https://donaton.magyarnapok.ro/, https://magyarnapok.ro/ şi pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/donaton, https://www.facebook.com/ magyarnapok. Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru informaţiile publicate în nici o altă sursă.
 2. Organizatorul publică pe paginile de internet de mai sus şi fotografiile făcute cu ocazia concursului.
 3. Organizatorul descalifică acei Concurenţi, care completează formularul de înregistrare cu date ce nu corespund realităţii (de ex. nu corespunde data naşterii); îşi împăturesc, sau îşi acoperă numărul de start, ori nu-l agaţă în partea din faţă a tricoului; respectiv adoptă o atitudine nesportivă faţă de ceilalţi alergători (îi împâng sau îi împiedică în mod intenţionat) sau chiar trişează în privinţa distanţei.
 4. Pe durata concursului (începând cu înregistrarea anticipată a participanţilor până la anunţarea rezultatelor) atât Organizatorul, cât şi Concurenţii au obligaţia de a respecta Regulamentul de faţă indiferent de prezenţa sau lipsa semnăturii Concurentului pe formularul de participare (adică indeferent de completarea formularului de participare în format electronic sau pe suport de hârtie).
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul modificării rutei, a programului, precum şi a datei şi orei!
 6. Scopul Regulamentului este instaurarea unei atmosfere de sportivitate în decursul evenimentului, asigurarea securităţii şi protecţiei concurenţilor, precum şi creşterea standardului atletic al competiţiei; accentuarea capacităţilor şi a performanţei concurenţilor, fără a limita în mod excesiv libertatea lor competiţională; definirea condiţiilor tehnice şi personale ale concursului şi respectarea acestora; reglementarea activităţii organizatorilor şi a arbitrilor; precum şi sancţionarea persoanelor care încalcă prezentul Regulament de concurs.
XI. Dreptul la participare
 1. Numai Concurenţii care s-au înregistrat pentru concurs şi posedă număr de start vor putea participa.
 2. Înregistrarea anticipată a unui Concurent va fi valabilă, numai dacă a transferat taxa de participare în contul precizat pentru acest scop înaintea încheierii procesului de înregistrare. În caz contrar înregistrarea sa nu va fi luată în considerare.
 3. Înregistrările şi taxele de participare ale concurenţilor, care-şi depun formularele după încheierea procesului de înregistrare, nu vor fi luate în considerare, iar returnarea banilor nu va fi posibilă.
 4. Concurenţii au obligaţia de a respecta principiile de fair play pe durata cursei şi de a nu-i obstrucţiona pe ceilalţi competitori.
 5. Concurenţii au obligaţia de a respecta indicaţiile organizatorului şi pe cele ale arbitrilor.
 6. Prin depunerea formularului de participare şi înregistrarea pentru cursă, Concurentul îşi asumă responsabilitatea unei condiţii fizice adecvate.
 7. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face oricând şi orice fel de modificări, chiar şi exhaustive; drept pe care Concurenţii îl acceptă în mod irevocabil odată cu depunerea formularului de participare.