• Strada Mihail Kogălniceanu
 • Strada Emmanuel de Martonne
 • Strada Ion C. Brătianu
 • Strada Hermann Oberth
 • Strada Mihail Kogălniceanu
 • Strada Baba Novac
 • Strada Ion C. Brătianu
 • Strada Hermann Oberth
 • Bulevardul Eroilor
 • Strada Universităţii
Regulament
 1. Organizatorul a desemnat rute diferite pentru distanţele de 1, 4 şi 10 km.
 2. Organizatorul va marca rutele cu diverse semne şi semnale (tăbliţe, săgeţi, balize etc.) ce ajută Concurenţii în orientare. Deplasarea sigură şi neperturbată prin punctele cu trafic şi intersecţiile rutei va fi asigurată de voluntari, poliţişti şi poliţişti locali.
 3. Organizatorul va amplasa puncte cu răcoritoare la distanţe de 1,5 km în medie de unde Concurenţii îşi vor putea lua băuturi răcoritoare.
 4. Organizatorul va verifica parcurgerea rutei de către Concurenţi în mai multe puncte.