Időpont: 2019. augusztus 24., Kolozsvár
Rajt:  10:00
Kategória: 1K, 4K, 10K egyéni

1. Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2019. augusztus 24-én megrendezésre kerülő II. KMN-DONATON FUTÓVERSENYRE vonatkozik, melynek főszervezője a Kincses Kolozsvár Egyesület továbbiakban: Szervező. A Szabályzatot a Szervező a verseny zavartalan lebonyolítása, a Versenyzők tájékoztatása és a sportszerű, szabályszerű versenyeztetés megvalósításának érdekében alkotta meg.

2. A futóversenyt a Szervező egyéni 1 km, 4 km, 10 km távon hirdeti meg az általa kijelölt útvonalakon. A futóversenyen való részvételhez kötelező: befizetni a nevezési díjat, elfogadni és aláírni a Felelősség vállalási nyilatkozatot. A futóversenyen való részvételnek alsó korhatára nincs, 18 év alatti Versenyző részvételének feltétele a szülői beleegyező nyilatkozat és a Felelősség vállási nyilatkozat kitöltése és a nevezéssel egyidejű leadása.

A versenyzők 1, 4 és 10 kilométeres távokon mérhetik össze erejüket. A legnagyobb táv esetében (10 km) a következő útvonalat kell hatszor megtenniük:  Farkas utcai színpad—Farkas utca—Színház utca—Király utca—Minorita utca—Farkas utca—Bethlen utca—Király utca—Minorita utca—Deák Ferenc utca—Egyetem utca. A hatodik kör után egy fél kör marad hátra, és ezt követően érnek a célhoz: Farkas utca—Színház utca—Király utca—Minorita utca—Farkas utca—Bethlen utca—Király utca—Gaál Gábor utca—Cél. Akik a 4 kilométeres távon szaladnak, azt a távot, amelyet a 10 kilométert szaladók hatszor, ők csak kétszer kell megtegyék, kiegészítve az említett félkörrel. Az 1 kilométerre nevezők egy fél kört szaladnak a célig.

 
I. Általános információk. Kérjük alaposan elolvasni!

1. Az időpontok a helyszíni, és időjárásbeli tényezőktől függően változhatnak!
2. A rendezvény létszámkorlátos. A nevezések feldolgozása banki tranzakciók szerinti sorrendben történik. Amennyiben a nevező befizetése azt követően kerül feldolgozásra, hogy a létszám már megtelt, úgy nincs lehetősége részt venni.
3. Az előnevezett versenyzők a rajtcsomagot csak személyesen tudják átvenni.
4. Helyszíni rajtcsomagátvétel: augusztus 23-án, valamint augusztus 24-én, a verseny napján.
5. A versenyen való részvételhez kizárólag a rajtcsomag szükséges, melyet előzetesen lehet átvenni. A versenyzőket e-mailben értesítjük a pontos helyszínről, valamint a Facebookon és a Weboldalon is elérhető lesz az erre vonatkozó információ. A rajtcsomagokt a rajt helyszínén, a verseny napján, azaz augusztus 24-én, 8:00 órától 09.30-ig is átvehetőek.
6. A Szervező az esetleges változtatásról a versenytáv indítása előtt és a helyszínen tájékoztatja a Versenyzőket.
7. Szintidő: 2 óra.

II. Nevezés menete

1. A Szervező csak előnevezést biztosít.
2. Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj befizetése.
3. A Szervező előnevezést 2019. július 23-án 11 órától fogad, az érvényes nevezés egyben magában foglalja a nevezési díj Szervezőhöz való beérkezését is. Nevezni a létszámlimit végéig lehetséges.
4. A Szervező az előnevezéshez online nevezési űrlapot biztosít.
5. A 18 év alatti Versenyzők részvételének feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat és nevezéssel egyidejű benyújtása.
6. 18 év feletti résztvevők esetén a részvétel elengedhetetlen feltétele a felelősségvállaló nyilatkozat kitöltése elfogadása, mely a nevezőfelületen elektronikusan történik.
7. Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Nevezés” gombra való kattintással a Szervező automatikusan fogadja, így annak bárminemű egyéb továbbítása nem szükséges.
8. Online nevezési lap aláírással történő ellátására nincs lehetőség, az aláírás nélkül, a benne található nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg érvénybe lép.
IV. Nevezési díj mértéke és megfizetése, határidők
1. A nevezési díj minden esetben tartalmazza a rajtcsomagot.
2. Nevezést követő módosításra nincsen lehetőség.

III. Részvételi díjak:

14 ÉV ALATT: 5 RON, ELŐZETES NEVEZÉS ESETÉBEN
14 ÉV ALATT: 10 RON, HELYSZÍNI NEVEZÉS ESETÉBEN
14 ÉV FÖLÖTT: 15 RON, ELŐZETES NEVEZÉS ESETÉBEN
14 ÉV FÖLÖTT: 30 RON, HELYSZÍNI NEVEZÉS ESETÉBEN.

IV. Helyszíni nevezés, pénzvisszatérítés, vis maior

1. Amennyiben olyan drasztikus időjárás lép fel, mely ellehetetleníti a verseny megszervezését, a Szervező arról értesít és egy következő időpontban kerül az esemény megrendezésre. Az ilyen vis maior helyzetek esetén a Szervező nem köteles a nevezési díjak visszatérítésére.

V. A nevezési díj tartalma

A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat és csomagokat tartalmazza:
1. részvétel a futóversenyen
2. egyedileg öntött, a versenynek emléket állító befutóérem minden induló részére
3. a futóútvonalak biztosítása (rendőrség, polgárőrség),
4. egészségügyi ellátás biztosítása,
5. rajtszám,
6. frissítőpontokon víz, izotóniás ital, célba érkezéskor frissítő, banán, gyümölcsök, csokoládé, müzli szelet stb, stb.,

VI. A Szervező az alábbi kategóriákban rangsorolja a célba érkezést

3-6 év közöttiek (I. kategória)

7-9 év közöttiek (II. kategória)

10-11 év közöttiek (III. kategória)

12-13 év közöttiek (IV. kategória)

14-15 év közöttiek (V. kategória)

16-17 év közöttiek (VI. kategória)

18-34 év közöttiek (VII. kategória)

35-44 év közöttiek (VIII. kategória)

45-54 év közöttiek (IX. kategória)

55 év felettiek (X. kategória).

VII. A verseny napja, rajt

1. A futóverseny napjának főbb eseményeit a Szervező az alábbi időpontokra hirdeti meg :
2. 08:00-tól a versenyközpont megnyitja kapuit
3. 10:00 – rajt

VIII. Útvonal

1. Az útvonalakat a Szervező tájékozódást segítő táblákkal látja el (irányjelzés, bóják, stb.). Az útvonal forgalommal ellátott szakaszain, kereszteződéseiben való biztonságos és zavartalan áthaladást önkéntesek, rendőrök és polgárőrök biztosítják.
2. A Szervező átlagosan 1.5 kilométerenként frissítőpontokat helyez, ahol a Versenyzőnek lehetősége van frissítőt magához venni.
3. A Versenyzők útvonalon való végighaladását a Szervező több helyen ellenőrzi.

IX. Információk közzététele, kapcsolattartás, versennyel kapcsolatos információk

1. A futóversennyel kapcsolatos információkat a Szervező a https://www.facebook.com/kmndonaton , https://www.facebook.com/magyarnapok , valamint a https://donaton.magyarnapok.ro/ , https://magyarnapok.ro/ oldalon teszi közzé. Bármely máshol megjelenő információért a Szervező nem vállal felelősséget.
2. Szervező fenti oldalakon jelenteti meg a futóversenyen készült fényképeket.
3. A Szervező a Versenyzőt a futóversenyből kizárja, ha a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelően tölti ki (pl. születési idő), a rajtszámot összehajtja, letakarja, nem a póló elejére tűzi, futótársával szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít, (szándékos lökdösés, gáncsolás, stb.), lecsalja a távot.
4. A verseny időtartamára (előnevezések megkezdésétől az eredményhirdetésig) jelen Szabályzatot mind a Szervező, mind a Versenyző köteles elfogadni, függetlenül attól, hogy a Versenyző a nevezési lapot saját aláírásával ellátta-e vagy sem (elektronikus nevezési lap és papír alapú nevezési lap esetén egyaránt).
5. A Szervező fenntartja az útvonal, program, és időpont változtatás jogát!
6. A Versenyszabályzat célja sportszerű légkört teremteni a versenyen, gondoskodni a versenyzők biztonságáról, védelméről és a verseny színvonalának emeléséről. Hangsúlyt helyezni a versenyzők képességére, teljesítményére a versenyzési szabadságuk túlzott mértékű korlátozása nélkül. Meghatározni a versenyek technikai, valamint személyi feltételeit és érvényesíteni ezeket. Szabályozni a szervezők és versenybírók tevékenységé Megbüntetni azokat, akik a Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik.

X. Részvételi jogosultság

1. Versenyen csak arra nevezett, regisztrált, rajtszámmal rendelkező Versenyző vehet részt.
2. Előnevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a Versenyző a nevezési díjat a regisztráció lezártáig átutalja a megadott bankszámlaszámra. Eltérő esetben a nevezését töröljük.
3. Azon Versenyző esetében, aki a regisztráció lezárta után nevez, a beérkezett nevezést és nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség.
4. A Versenyző köteles az ún. “fair play” elveit a verseny során betartani, másik sportolót versenyében nem akadályozni.
5. A Versenyző köteles a Szervező és a versenybíró utasításait betartani.
6. A Versenyző a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy edzettségi állapota megfelelő.
7. A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát, melyet a nevező (Versenyző) a nevezés leadásával egy időben visszavonhatatlanul elfogad