ÎNREGISTRARE

INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR

Informaţii referitoare la prelucrarea datelor

Prezentul document serveşte la informarea adecvată a publicului cu privire la procesarea, stocarea şi furnizarea datelor pe care le obţinem în urma folosirii de către participanţi a formularului cu date de contact accesabil pe site-ul de internet https://donaton.ro/ (în cele ce urmează: Site), respectiv a participării la CONCURSUL DE ALERGARE DONATON-ZCMC (în cele ce urmează: Eveniment).

1. Operatorul de date

Asociaţia Clujul Comoară (în cele ce urmează: Operatorul de date) se angajează să prelucreze informaţiile obţinute despre dumneavoastră în mod corespunzător, inclusiv şi în primul rând acele date care servesc sau pot servi la identificarea persoanelor particulare (în cele ce urmează: date).

2. Date obţinute în urma folosirii de către participanţi a formularului cu date de contact

Categorii de date procesate

În urma folosirii de către participanţi a formularului cu date de contact (https://donaton.ro/contact) se vor înregistra următoarele date: numele, adresa de e-mail şi conţinutul ferestrei pentru mesaje.

Utilizarea datelor

Utilizăm datele de mai sus pentru a putea răspunde la întrebarea/solicitarea dumneavostră, precum şi în vederea informării corespunzătoare a utilizatorilor.

Transmiterea datelor

Operatorul de date nu comercializează datele colectate. Transmiterea datelor se limitează la entităţile de mai jos:

Furnizorii Operatorului de date, cum ar fi: firme de web-hosting, furnizori de servicii e-mail, precum şi furnizori de servicii de analiză de date sau de tehnologie informaţională (IT).

În plus, în virtutea legislaţiei româneşti şi a altor prevederi aplicabile, destinatarii datelor pot fi organele de urmărire penală sau alte organ(ism)e guvernamentale.

Fundamentul legal al procesării datelor

Interesul legitim al Operatorului de date de a oferi informaţii şi asistenţă corespunzătoare participanţilor la Eveniment constituie fundamentul legal al procesării datelor.

3. Date procesate în legătură cu CONCURSUL DE ALERGARE DONATON-ZCMC

Categorii de date procesate

În decursul Evenimentului, se vor realiza fotografii şi înregistrări video la cererea Operatorului de date. În cazul în care participaţi la Eveniment, pe aceste fotografii şi înregistrări va putea apărea şi imaginea recognoscibilă a feţei dumneavoastră.

Utilizarea datelor

Operatorului de date va putea folosi fotografiile şi/sau înregistrările video în formă tipărită, electronică sau prin internet în scopuri de reclamă, dare de seamă şi arhivare.

Transmiterea datelor

Fotografiile şi înregistrările video vor fi postate pe site-uri publice de internet, cum ar fi site-urile oficiale ale Operatorului de date (https://donaton.ro/; https://magyarnapok.ro); precum şi pe următoarele sale pagini: Facebook (https://facebook.com/donaton; https://www. facebook.com/magyarnapok/), Youtube: https://www.youtube.com/user/ kolozsvarmagyarnapok şi Instagram: https://www.instagram.com/magyarnapok/.

Fundamentul legal al procesării datelor

Procesarea fotografiilor şi a înregistrărilor video realizate în decursul evenimentului reprezintă interesul legitim al Operatorului de date. În cazul în care nu doriţi ca imaginea feţei dumneavoastră să apară în fotografii sau în înregistrările video, vă rugăm luaţi legătura cu organizatorii.

4. Stocarea datelor

Datele vor fi stocate până la realizarea obiectivelor enumerate mai sus, respectiv până la îndeplinirea obligaţiilor legale.

5. Drepturile persoanelor implicate

În cazul în care doriţi să vă exercitaţi dreptul de acces, cel la corectare sau ştergere a datelor ori orice alt drept definit prin Regulamentul Uniunii Europene privind protecţia datelor personale, vă rugăm contactaţi Operatorul de date folosind adresa de e-mail: info@donaton.ro

6. Reactualizarea Informaţiilor referitoare la prelucrarea datelor

Ultima reactualizare a prezentului document a avut loc la data de 7 iulie 2022. Vom revizui periodic conţinutul acestuia. În vederea obţinerii unor informaţii corespunzătoare despre modificările survenite în procesarea datelor, vă recomandăm să vizitaţi periodic această pagină.