ÎNREGISTRARE

REGULAMENT

REGULAMENT DE CONCURS

 1. Prezentul regulament de concurs (în continuare: Regulamentul) se referă la CONCURSUL KMN – DONATON ediția a V-a, care va avea loc în data de 19 august, organizatorul principal fiind Asociația Clujul Comoară (în continuare: Organizatorul). Regulamentul a fost întocmit de Organizator în vederea derulării fără impedimente a concursului, a informării concurenților și a realizării unei competiții echitabile și regulamentare.
 2. Concursul de alergare se desfășoară pe distanțele de 1 km, 5 km, 10 km individual, pe traseele marcate de organizator.
 3. Participantul are obligația de a achita taxa de înscriere, respectiv de a accepta și semna Declarația de asumare a răspunderii.
 4. Nu există vârstă minimă de participare la concursul de alergare; condiția pentru participarea minorilor sunt 18 ani este completarea și semnarea de către părinte a Declarației de acord al părintelui și a Declarației de asumare a răspunderii și depunerea acestora în momentul înscrierii.
 5. Concurenții își pot încerca forțele pe distanțele de 1, 5 și 10 kilometri. Traseele vor fi marcate în incinta Parcului Etnografic ”Romulus Vuia” și în pădurea Hoia. Traseul concursului de 1 km se află integral în incinta Parcului Etnografic. Primul și ultimul 1 km din traseul curselor de 5 și 10 km se află în incinta Parcului Etnografic, iar segmentul intermediar al acestor distanțe pe cărările pădurii Hoia.

I. Informații generale. Vă rugăm să le citiți cu atenție!

 1. Orele de desfășurare pot fi modificate în funcție de factori legați de loc și de condițiile meteorologice!
 2. Numărul participanților la eveniment este limitat. Înscrierile vor fi procesate în ordinea tranzacțiilor bancare. În cazul în care plata taxei de înscriere a unei persoane este procesată după atingerea numărului limită de participanți, persoana respectivă nu va putea participa la concurs.
 3. Participanții înscriși pot prelua pachetele de start numai personal.
 4. Preluarea pachetelor de start: în data de 18 august între orele 15:00 – 20:00 la punctul info din Piața Unirii.
 5. Pentru participarea la concurs este necesar exclusiv pachetul de start, care poate fi preluat în prealabil. Participanții vor fi anunțați prin e-mail privind locul exact; această informație va fi disponibilă și pe Facebook și pe pagina web a concursului. Pachetele de start pot fi preluate în ziua dinaintea concursului – vineri, 18 august, de la Punctul de informații din Piața Unirii, între orele 15–20.
 6. Organizatorul va informa participanții cu privire la eventualele schimbări înainte de startul concursului și la locația concursului.
 7. Barem: 2 ore

II. Procesul de înscriere

 1. Organizatorul asigură numai înscriere în avans.
 2. Înscrierea în avans constă în predarea formularului de înscriere completat și achitarea taxei de înscriere.
 3. Organizatorul acceptă înscrieri începând din data de 20 iulie 2023, ora 12:00; înscrierea valabilă include încasarea de către organizator a taxei de înscriere. Înscrierile sunt posibile până la atingerea numărului limită de participanți.
 4. Organizatorul asigură un formular de înscriere online pentru înscrierea în avans.
 5. Condiția pentru participarea minorilor sunt 18 ani este depunerea în momentul înscrierii a Declarației de acord al părintelui.
 6. În cazul participanților cu vârsta peste 18 ani, condiția obligatorie a participării este completarea și acceptarea Declarației de asumare a răspunderii, electronic, pe platforma de înscriere.
 7. Formularul de înscriere online este transmis automat organizatorului prin apăsarea butonului „Înscriere”, deci nu este necesară trimiterea acestuia în orice alt mod.
 8. Formularul de înscriere online nu necesită semnătură, acesta devine valabil în momentul acceptării declarației incluse în acesta.
 9. Taxa de înscriere conține în toate cazurile pachetul de start.
 10. Modificări ulterioare ale înscrierii nu sunt posibile.

III. Taxe de înscriere

Sub 14 ani: 15 lei

Peste 14 ani: 25 lei

IV. Înscriere la fața locului, restituirea sumelor achitate, forță majoră

 1. Înscrierea la fața locului nu este posibilă.
 2. În cazul în care condițiile meteorologice nu permit organizarea concursului, organizatorul va informa participanții despre acest lucru și concursul va fi organizat la o dată ulterioară.
 3. În cazul situațiilor de forță majoră de această natură, organizatorul nu are obligația de a restitui taxele de înscriere achitate.

V. Conținutul taxei de înscriere

Taxa de înscriere acoperă următoarele servicii și pachete:

 1. participare la concursul de alergare
 2. medalii de participare unicat, turnate, acordate fiecărui participant
 3. asigurarea traseelor de alergare
 4. asigurarea asistenței medicale
 5. număr de concurs
 6. apă, băutură izotonică, la sosire băutură răcoritoare, banane, fructe, ciocolată, baton müsli.

VI. Organizatorul va clasifica participanții după parcurgerea cursei în următoarele categorii:

3-6 ani (categoria I)

7-9 ani (categoria II)

10-11 ani (categoria III)

12-13 ani (categoria IV)

14-15 ani (categoria V)

16-17 ani (categoria VI)

18-34 ani (categoria VII)

35-44 ani (categoria VIII)

45-54 ani (categoria IX)

55-64 ani (categoria X)

peste 65 ani (categoria XI)

VII. Data concursului, start

 1. Principalele evenimente din data concursului de alergare:
  • ora 8.30 – Deschiderea centrului de concurs
  • ora 10:00 – Start.

VIII. Traseu

 1. Traseul va fi marcat de organizator cu panglici inscripționate „DONATON”, în așa fel încât în fiecare punct al traseului este vizibilă următoarea panglică, respectiv cu indicatoare de orientare și balize.
 2. Organizatorii vor supraveghea în mai multe puncte respectarea traseului de către participanți.

IX. Publicarea informațiilor, contact, informații privind concursul

 1. Organizatorul va publica informațiile privind concursul de alergare pe paginile web https://www.facebook.com/kmndonaton , https://www.facebook.com/magyarnapok, respectiv https://donaton.magyarnapok.ro/ , https://magyarnapok.ro/. Organizatorul nu răspunde pentru informațiile publicate în orice alt loc.
 2. Organizatorul va publica fotografiile realizate la concursul de alergare pe paginile de mai sus.
 3. Organizatorul exclude din concursul de alergare concurentul care nu completează formularul de participare cu datele reale (de ex. data nașterii), pliază sau acoperă numărul de concurs, nu îl fixează pe partea din față a tricoului, se manifestă în mod nesportiv față de alți participanți (împingere, împiedicare intenționată etc.) sau nu respectă traseul de concurs.
 4. Atât organizatorul, cât și participanții sunt obligați să respecte prezentul regulament pe toată durata concursului (de la începerea înscrierilor până la publicarea rezultatelor), indiferent că formularul de înscriere a fost sau nu semnat de către participant (atât în cazul formularului de înscriere electronic, cât și al celui pe hârtie).
 5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul, programul, data și ora de desfășurare a concursului!
 6. Scopul regulamentului de concurs este asigurarea unei atmosfere de sportivitate la concurs, asigurarea siguranței și protecției participanților și creșterea nivelului concursului, precum și evidențierea abilităților și performanțelor concurenților fără a restricționa excesiv libertatea lor de a concura. De asemenea, regulamentul are scopul de a stabili și impune condițiile tehnice și personale, precum și de a reglementa activitatea organizatorilor și a arbitrilor de concurs, respectiv de a-i sancționa pe cei care încalcă prevederile regulamentului de concurs.

X. Drept de participare

 1. La concurs pot participa numai concurenții înscriși, înregistrați și echipați cu număr de concurs.
 2. Înscrierea în avans este valabilă numai în cazul în care concurentul a achitat taxa de înscriere în contul bancar specificat până la încheierea înscrierilor. În caz contrar înscrierea va fi anulată.
 3. În cazul concurentului care s-a înscris după încheierea înscrierilor, înscrierea primită și taxa de înscriere achitată vor fi considerate nule; nu există posibilitate de restituire.
 4. Concurentul are obligația de a respecta principiile „fair play” pe durata concursului, să nu îi împiedice pe ceilalți sportivi.
 5. Concurentul are obligația de a respecta instrucțiunile organizatorului și ale arbitrului de concurs.
 6. Prin trimiterea formularului de înscriere și prin înregistrare concurentul confirmă că este apt pentru participarea la concurs.
 7. Organizatorul își rezervă dreptul de modificare în orice moment și sub orice aspect; participantul (concurentul) acceptă irevocabil această condiție prin predarea înscrierii.